La capa de presentació, la interfície d'una aplicació web que interactua amb els usuaris, la part visible del programari.

Ens interessa especialment la qualitat del desenvolupament en aquesta etapa d’un projecte. Creiem que només hi ha una manera de treballar: aprendre cada dia alguna cosa nova.

La idea bàsica de la nostra feina és pensar que el coneixement en profunditat ens permet dissenyar  millors aplicacions web, més usables, adaptables a dispositius i en definitiva amigables.

I tot això només és el principi
Els navegadors actuals ens permeten incloure funcionalitats impensables fa només 5 anys. La web està evolucionant de forma molt ràpida, en part, gràcies a l’evolució de les tècniques front­end que han arribat juntament amb el HTML5: importació de tipografies, ús d’objecte canvas per generar animació i espai 3D, desenvolupament responsive design per a mòbils, interfície dinàmica gràcies a llibreries com jQuery.

HTML i Google
Els cercadors necessiten que els sites siguin semàntics, ben construïts i etiquetats, amb meta-informació indicant per exemple, si un producte està en oferta o si un llibre té diferents autors. Cuidant aquests detalls a la capa front­end, el posicionament posterior d’un site, sens subte, serà més ràpid i fàcil de treballar.