La metodologia i les bones pràctiques de desenvolupament són les millors eines d'un programador; la seva experiència professional assegura l'èxit.

Les empreses necessiten de tecnologia per entregar els seus propis productes i serveis. El coneixement necessari per construir la solució tecnològica que necessiten o es té dins, o s’adquireix de fora. És aquí on aportem la nostra proposta de valor: solucions tecnològiques personalitzades.

“La complexitat del programari és una propietat essencial, no accidental” [Brooks]; Controlar-la, però no eliminar-la.

Per tal que les companyies apostin per un soci tecnològic és essencial que aquest els ofereixi garanties en aspectes tan importants com capacitat, costos i temps. Tot i que no hi ha mai dos projectes iguals, perquè ni tal sols un mateix client té dos cops la mateixa necessitat, sí és cert que el bagatge professional de l’equip Jamgo permet traslladar tota la seva experiència prèvia a cada nou projecte, el que suposa un gran valor afegit per als nostres clients.

En què ens comprometem?

En aportar un equip de treball, oferint el major coneixement i esforç: el nostre.